Aktuelno

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group, kontinuirano proizvodi agro pelet, tj. pelet od poljoprivredne biomase.
Kao i svake godine, pripremili smo za Vas široku ponudu pesticida za primenu u uljanoj repici.
Kontaktirajte Komercijalne menadžere kompanije Victoria Logistic
Pogledajte film o poslovanju i uspesima kompanije Victoria Logistic u protekloj poslovnoj godini.

Za našu zemlju

Bilten o aktuelnostima u poljoprivredi

Želite da dobijate naš bilten?
Prijavite se ovde >>

Kalkulator

Kalkulator za obračun potrebne količine semena suncokreta i soje

 

Intervju
ALEKSANDAR BOGUNOVIĆ

sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju Pivredne komore Srbije

>>