Upozorenje o leptirima na dan 03. avgusta 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 26. jula do 03. avgusta i upozorenju za period od 03. do 12. avgusta 2018. godine

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Leptiri su veoma brojni. Petostruko su brojniji u odnosu na prosečnu brojnost! Preporuka je da se u periodu od 07. do 09. avgusta uradi zaštita od gusenica podgrizajućih sovica u usevu krompira i mrkve, u rasadnicima voća i u postrnim kukuruzima. U usevima koji se neće vaditi narednih 25 dana preparatima: Savanur 2 L/ha ili Pyrinex super 2 L/ha ili Perfekthion 2 L/ha. U usevima koji će se vaditi ranije koristiti preparate kraće karence: na primer Decis 0,5 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ili Lamdex 2 L/ha, ali je tada za 5 dana potrebno ponoviti tretman.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvatani su pojedinačni leptiri. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Tretmani protiv pamukove sovice će efikasno suzbiti i gama sovicu.

Loxostege sticticalis – metlica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Hvatani su pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Broj leptira je jako porastao od 20 jula.      U toku je masovno piljenje gusenica, pa je potrebno zaštiti useve kukuruza šećerca i paprike. Danas i sutra preporučuje se upotreba preparata Ampligo 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Delegate 0,4 L/ha.U periodu od 5 do 8 avgusta preporučuje se upotreba preparata Decis expert 0,135 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha. Ukoliko se koriste poslednje navedeni preparati, tretman obavezno ponoviti za 3 do 5 dana!

Hyphantria cunea – dudovac: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost se smanjila. Očekuje se stagnacija male brojnosti, a krajem perioda povećanje.