Upozorenje o leptirima na dan 11. juna 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte Stanje leptira na klopci od 04. do 11 juna i upozorenje za period od 11. do 19. juna 2018. godine.

Agrotis segetum - ozima sovica: Nije bilo ulova leptira. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Nije bilo uhvaćenih leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Brojnost je manja od prosečne. Očekuje se stagnacija brojnosti leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Brojnost je značajno porasla poslednja tri dana! Lokalno povećanje broja leptira je posledica migracije leptira. U periodu od 16 do 20 juna preporučuje se pregled soje i šećerne repe na prisustvo gusenica. Ukoliko se na repi zabeleži više od dve gusenice po metru kvadratnom a na soji više od 10 gusenica po metru kvadratnom preporučuje se suzbijanje preparatima: Karate zeon 0,2 L/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ili Fastac 0,15 L/ha. Preporuka je da se pregledaju i usevi paprike na prisustvo jaja!

Loxostege sticticalis – metlica: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Registrovan je jedan leptir. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Ulov leptira je blago porastao. Za ovaj period je u Somboru uhvaćeno deset puta više leptira od proseka, a u Čelarevu šest puta više!!! Očekuje se blago povećanje brojnosti leptira. Pregledima paprike i kukuruza ustanovljana je zanemarljivo mala brojnost jaja, pa za sada mere suzbijanja nisu potrebne. Redovne preglede treba početi obavljati na usevima boranije i kukuruza šećerca u zalivanju.

Hyphantria cunea – dudovac: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Brojnost je bila velika, ali se poslednjih nekoliko dana smanjila. U Somboru je zabeležena malo veća brojnost od prosečne, a u Čelarevu je dvostruko veća brojnost!!! Očekuje se stagnacija velike brojnosti leptira na klopci. Preporuka je da se u periodu od 14. do 16. juna pregledaju kukuruzi na prisustvo jajnih legala i ispiljenih gusenica. Ukoliko se ustanovi prisustvo na više od 5% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita preparatima Ampligo 2 dL/ha ili Coragen 2dL + Bifenicus 0,2 L/ha ili Dimilin 0,25 L/ha + Bifenicus 0,2 L/ha + Letol 0,5%.