Upozorenje o leptirima na dan 18. jula 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 09. do 18. jula i upozorenje za period od 18. do 25. jula 2018. godine.

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Leptiri su postali brojni. Dvostruko su brojniji u odnosu na prosečnu brojnost! Očekuje se stagnacija visoke brojnosti leptira. U polju za sada ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvatani su pojedinačni leptiri. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Tretmani protiv pamukove sovice će efikasno suzbiti i gama sovicu.

Loxostege sticticalis – metlica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Broj leptira je značajno porastao. Od 20. jula se očekuje veliko povećanje brojnosti leptira na klopkama. Od 22 jula se preporučuje početak redovnih pregleda paprika i kukuruza na prisustvo jajnih legala. Od 25. jula se prognoziraju pojedinačna piljenja gusenica, ali će na većini mesta brojnost još uvek biti ispod ekonomskog praga štetnosti.

Hyphantria cunea – dudovac: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost se malo smanjila ali je i dalje velika za ovaj period godine. Od 20 do 22 jula preporuka je da se pregledaju svi usevi koji mogu biti ugroženi od ove vrste i ukoliko su prisutna jaja izvrši suzbijanje!!! U usevima gde je berba daleko, preporučuje su upotreba preparata Pyrinex 2 L/ha ili Savanur 2 L/ha ili Saturn 480EC 3 L/ha ili Perfektion 2 L/ha. U usevima gde je berba blizu, preporuka je da se koriste preparati sa kraćom karencom: Ampligo 0,3 L/ha ili Affirm 2 kg/ha ili Alverde 1 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Delegate 0,4 L/ha.