Upozorenje o leptirima na dan 26. jula 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte o stanju leptira na klopci od 18. do 25. jula i upozorenje za period od 26. jula do 04. avgusta 2018. godine.

Agrotis segetum - ozima sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Leptiri su veoma brojni. Petostruko su brojniji u odnosu na prosečnu brojnost! Preporuka je da se u periodu od 28. do 31. jula uradi zaštita od gusenica podgrizajućih sovica u usevu krompira i mrkve, u rasadnicima voća i u postrnim kukuruzima. U usevima koji se neće vaditi narednih 25 dana preparatima: Savanur 2 L/ha ili Pyrinex super 2 L/ha ili Perfekthion 2 L/ha. U usevima koji će se vaditi ranije koristiti preparate kraće karence: na primer Decis 0,5 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ili Lamdex 2 L/ha, ali je tada za 5 dana potrebno ponoviti tretman.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvatani su pojedinačni leptiri. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.  Tretmani protiv pamukove sovice će efikasno suzbiti i gama sovicu.

Loxostege sticticalis – metlica: Zabeležen je jedan leptir. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Hvatani su pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Broj leptira je jako porastao od 20 jula. Od  27. jula se prognozira masovno polaganje jaja. Masovno piljenje jaja će početi  od 31. jula, pa je potrebno zaštiti useve kukuruza šećerca i paprike. Ukoliko se radi tretman odmah, preporučuje se upotreba preparata Dimilin 0,25 L/ha + Letol. U periodu od 30. jula do 4. avgusta preporučuje se upotreba preparata Ampligo 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Delegate 0,4 L/ha.U periodu od 5 do 8 avgusta preporučuje se upotreba preparata Decis expert 0,135 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha. Ukoliko se koriste poslednje navedeni preparati, tretman obavezno ponoiti za 3 do 5 dana!

Hyphantria cunea – dudovac: Hvataju se pojedinačni leptiri. Očekuje se povećanje brojnosti. U periodu od 27 jula do 2 avgusta, treba pregledati zasade oraha, lešnika, kajsija, šljiva i ukoliko su prisutni zapredci uradi suzbijanje preparatima: Karate zeon 2 dL/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha...

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Brojnost se smanjila. Očekuje se stagnacija male brojnosti, a krajem perioda povećanje.