Upozorenje o leptirima na dan 26. juna 2018. godine

U tekstu u nastavku pročitajte stanje leptira na klopci od 18. do 26. juna i upozorenje za period od 26. juna do 06. jula 2018. godine.

Agrotis segetum - ozima sovica: Zabeleženo samo dva leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis exclamationis - usklična sovica: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica: Hvatani su pojedinačni primerci. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae - kupusna sovica: Nije bilo ulova leptira. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Lacanobia oleracea - povrtna sovica: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Autographa gamma - gama sovica: Hvatani su pojedinačni leptiri. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Loxostege sticticalis - metlica: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Spodoptera exigua - sovica šećerne repe: Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Helicoverpa armigera - pamukova sovica: Zabeležni su pojedičani leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Hyphantria cunea – dudovac: Nije bilo ulova leptira. Ne očekuje se ulov leptira. U polju ne treba raditi ništa.

Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac: Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa.