Agropelet kompanije Victoria Starch

Victoria Starch, najmlađa kompanija članica u okviru poslovnog sistema Victoria Group, kontinuirano proizvodi agro pelet, tj. pelet od poljoprivredne biomase.

Više o agropeletu pročitajte ovde.