Analiza zemljišta - mera za postizanje visokih prinosa

Uzorkovanje zemljišta, analize uzoraka i davanje preporuka za primenu hraniva jesu jedan od postulata savremene poljoprivredne proizvodnje. Analizom plodnosti zemljišta dolazimo do egzaktnih podataka na osnovu kojih se daju stručne preporuke za pravilnu primenu - kako formulacija, tako i količina hraniva. Poznato je da na kvalitet i količinu prinosa negativno utiče primena neodgovarajućih formulacija, ali i prekomerne ili nedovoljne količine hraniva. To znači da se primenom precizno određenih formulacija i izračunatih količina đubriva, ostvaruju značajne uštede, kao i veći prinosi i bolji kvalitet proizvoda.

Stalnim obilaskom parcela i praćenjem stanja useva, stručni savetodavaci su u poziciji da uoče eventualnu ugroženost useva i da, na osnovu procene stanja, daju stručnu preporuku za primenu adekvatne agrotehničke mere ili odgovarajućeg hemijskog  sredstva, kako bi se šteta na usevu sprečila ili smanjila. Pravovremenom reakcijom na stručnu preporuku direktno se utiče na povećanje i kvalitet prinosa.

Stručna služba kompanije Victoria Logistic vrši uslugu uzorkovanja zemljišta. Do danas smo sa ukupne površine 228.235ha pod ratarskim biljnim vrstama, voćnacima i vinogradima, uzeli 21.880 uzoraka.

Više o analizi zemljišta i njenom značaju u savremenoj obradi zemljišta možete pogledati u video prilogu ovde

Brošuru o analizi zemljišta možete pogledati ovde.

Za sve dodatne informacije o analizi zelmljišta koju radi stručna služba kompanije Victoria Logistic pozovite naš call centar 0800 333 330 (poziv se ne naplaćuje).