Prvo nicanje jarih useva na terenu

Da i pored vremenskih neprilika ovog proleća, setva i nicanje useva mogu biti kao u prosečnim godinama, dokazuje primer poljoprivrednog preduzeća Omoljica iz Omoljice.

I pored snežnih padavina, veće količine vlage u zemljištu tokom marta meseca, setva soje, suncokreta i kukuruza je počela 04. aprila i danas imamo već „uvršene“ redove pod ovim jarim usevima.

Veoma je značajno napomenuti da se poštovanje svih agrotehničkih mera uvek isplati i da je veoma važno poznavati svoje parcele i raditi po svim postulatima struke i nauke. Jer samo tako možemo izaći kao pobednici u neravnopravnoj borbi sa ćudima prirode.