Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

30.10.2018
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad obeležio je 80 godina rada. Na svečanoj akademiji održanoj tim povodom 26. oktobra prisustvovali su predstavnici Vlade Republike Srbije, Univerziteta u...