Semena

Kompanija Victoria Logistic svake godine za svoje partnere pripremi visoko kvalitetna semena ratarskih kultura:

- uljane repice
- pšenice
- suncokreta
- kukuruza
- soje

Aktuelnu ponudu pogledajte ovde.

Za sve dodatne informacije pored komercijalnih menadžera i predstavnika, za trebovanje i dispozicije, možete kontaktirati i:

Marka Milovanovića
Samostalnog stručnog saradnika za semena
Tel: +381 21 4886 557
Mob: +381 63 656 621
Fax: +381 21 4886 588
marko.milovanovic@victoriagroup.rs

Vladimira Popovića
Rukovodioca službe category menadžera
Tel: +381 21 4886 553
Mob: +381 63 1036 316
Fax: +381 21 4895 490
vladimir.popovic@victoriagroup.rs