BASF savetuje poljoprivredne proizvođače: Clearfield Plus, Pulsar Plus

Stručna podrška: dipl.ing. zaštite bilja Dragan Maćoš, Basf doo Beograd

Šta je to novo u preparatu Pulsar Plus u odnosu na dobro poznati Pulsar? Krenimo redom, najpre od činjenice za šta se koristi ovaj herbicid. Pulsar® Plus se koristi za suzbijanje korova u hibridima suncokreta Clearfield® plus tehnologije. Prilikom suzbijanja korova, preparati nailaze na razne “prepreke”, a jedna od značajnijih je položaj listova korova.

Standardna formulacija proizvoda

Pulsar Plus formulacija - lepljenje kapi preparata

1. Ako posmatramo morfološku osobinu položaja listova korova, tada dolazimo do zaključka da neki korovi imaju opružen list, paralelan sa površinom zemljišta, dok drugi imaju erektivan položaj - gotovo vertikalan u odnosu na površinu zemljišta. Upravo ovaj položaj lista je prva prepreka koju treba savladati prilikom aplikacije herbicida. Da ne bi došlo do spiranja kapi sa površine lista u herbicidu Pulsar® Plus dodat je Co-formulant C koji omogućava odličnu lepljivost na površini lista. Ova osobina je posebno značajna kod uskolisnih korova koji imaju vertikalno postavljene listove sa kojih lako sklizne kapljica preparata.

2. Druga prepreka u pravilnom suzbijanju korova je sama građa lista. Neke korovske biljke formiraju na površini lista voštanu prevlaku (npr. pepeljuga) ili dlačice - lepljenje kapi preparata (npr. abutilon) koje sprečavaju dospevanje samog preparata do površine lista. U kompaniji BASF se dugo radilo na ispitivanju najboljeg penetranta i upravo je taj ađuvant dodat u preparat Pulsar® Plus - označavamo kao Co- formulant B. On omogućuje da se preparat aktivno translocira kroz voštanu prevlaku ili lisne dlačice i time dovede preparat do željenog mesta. Rezultat ovoga se ogleda u brzom propadanju korova posle tretmana preparatom Pulsar® Plus, pošto je već posle jednog sata došlo do usvajanja oko 60% aktivne materije preparata koja se dalje sistemično rasprostire unutar korovskih biljka i zaustavlja dalji rast korova.

Sama poljoprivredna proizvodnja i zaštita bilja je veoma kompleksna i traži konstantno praćenje spoljašnjih uslova i promena koje oni prouzrokuju na korovskim biljkama. Tim promenama se moramo i prilagođavati kao što je Pulsar® Plus prilagođen brzom i efikasnom suzbijanju korova u novoj Clearfield® plus tehnologiji.

Često se u narednim usevima javlja problem samoniklog suncokreta koji se u soji ili pšenici malo teže rešava, a kompanija BASF je i ovde spremila rešenje o čemu ćemo pisati u sledećem broju biltena.

Kontrola

4 dana posle tretmana

10 dana posle tretmana

15 dana posle tretmana

U ime kompanije BASF želim da sledeća proizvodna godina prođe uz manje nervoze i boljim cenama proizvoda svim proizvođačima. Srećna Nova godina i praznici koji nam predstoje!