Čuvanje vlage u zemljištu kroz zatvaranje brazdi

Na parcelama na kojima nakon jesenje osnovne obrade još uvek nije izvršeno zatvaranje brazde, to je potrebno što pre uraditi.

Ovom agrotehničkom merom omogućava se čuvanje vlage u zemljištu. Rezerve vlage u zemljištu omogućavaju gajenim biljkama što veću količinu vode na raspolaganju u toku predstojeće vegetacione sezone.