Intervju-Milan Ševo i Stevan Rausavljević

Fotografija: Milan Ševo

U fabrici Sojaprotein u Bečeju se završava uskoro projekat instaliranja novog tostera i ekstraktora. O samom projektu, benefitima koje će doneti razgovarali smo sa Stevanom Rausavljevićem, tehničkim EHS menadžerom i Milanom Ševom, direktorom proizvodno-tehničkog sektora.

Zašto smo uopšte i sa kojom idejom započeli taj projekat?

Stevan Rausavljević:

Zahtev da se promeni toster i ekstraktor postoji dugo zbog zastarelosti postojeće opreme koju koristimo još od osnivanja fabrike, od 1982.godine. U 2015. godini, u toku leta smo instalirali novi toster, a kao nastavak predviđa se ugradnja novog ekstraktora poslednje generacije proizvođača Kraul koji će biti pušten u rad tokom januara sa pratećim elementima. Ugradnja tostera doprinela je modernizaciji poslovanja i mogućnostima za dalji razvoj fabrike, boljoj operativnosti, kontinuetu u radu.

Tehnički sektor je zadužen za praćenje celog projekta, do samog kraja, kada je neophodno dobiti odgovarajuće dozvole za rad. U toku proteklih prolećnih meseci intenzivno smo u tome učestvovali. A u letnjim mesecima, prilikom remonta, se pristupilo gradnji samog ekstraktora na postojeću poziciju. Sama ugradnja je trajala oko 2 meseca i odlučeno je da se ta ugradnja podeli na dva velika zastoja – jedan letnji i drugi koji se planira u januaru. To je bila dobra odluka, jer smo na taj način izbegli potrošnju zalihe i mogli smo da isporučujemo robu prema zahtevima tržišta.

Koje koristi ostvaruje fabrika puštanjem u rad novog ekstraktora?

Milan Ševo:

Fabrika dobija zaista mnogo:

  • stabilnost procesa - stari ekstraktor je u jako lošem stanju i najveći broj zastoja u proizvodnji u poslednjih 4-5 godina je bio zbog kvarova na istom. Možemo sada predvidljividije da planiramo proizvodnju bez straha da ćemo nepredviđeno gubiti dane zbog zastoja;
  • stvorili smo uslove za buduće povećanje kapaciteta fabrike na 1.000 tona prerađenog sojinog zrna. Postojeći ekstraktor, projektovan na 700 tona zrna, je bio svakako preopterećen za ovaj kapacitet koji sada ostvarujemo od oko 800 tona;
  • dobijamo na kvalitetu proizvoda -  s obzirom na preopterećenje kapaciteta, ostatak ulja u proizvodu je bio veći nego što smo želeli. Sada možemo da ekstrahujemo veću količinu ulja, čime dobijamo veću količinu ulja kao posebnog proizvoda, a ujedno i bolji kvalitet ostalih proizvoda gde ulje ne treba da se nađe odnosno belih flekica;
  • kraće trajanje godišnjeg remonta - remonti su u prethodnim godinama trajali duže i zbog ugradnje nove opreme u same pogone. Prošilivali smo i sam objekat heksanske ekstrakcije stvararujići uslove gde da se ugrade novi uređaji, a zatim smo ugrađivali same uređaje. Kada to završimo, remonti će se svoditi samo na 2-3 nedelje tokom leta. Manji period će biti fabrika u zastoju što donosi mogućnost veće prerade, a sa druge strane olakšava posao prodaji koja neće u dužem vremenskom intervalu ostajati bez proizvoda.-

Koji su Vam dalji planovi?

Milan Ševo:

Najveći deo fabrike je već tako isprojektovan da može da podnese kapacitet prerade od 1.000 tona zrna, preko 90% pogona. Ostaje da se u delu čišćenja, pripreme, preko heksanske ekstrakcije, doradi još par sistema koji dotiraju od osnivanja fabrike. Tu mislim na dodatna ulaganja u apsorpciju, uparivač otpadne vode, stripingu na destilaciju. Cilj je znači povećanje ukupnog proizvodnog kapaciteta.

Pored toga nastavićemo proces sertifikacije. Najveći broj sertifikata mi već posedujemo za food industriju u Evropi i van nje. Dunav soja standard olakšava prepoznavanje fabrike SP kao proizvođača proizvoda sa određenim kvalitetom koji EU želi da osigura na svom tržištu. Najnovije što smo radili se ticalo aplikacije FDA - američkog standarda. Znači nastavljamo i dalje da radimo u tom pravcu.

Fotografija: Stevan Rausavljević