Intervju sa Snežanom Jovanović

Na kojim ste poslovima počeli sa radom u kompaniji Victoria Group?

U kompaniji Victoria Group sam počela da radim 2009. godine kao analitičar u laboratoriji u fabrici đubriva Fertil iz Bačke Palanke. Svakodnevno su rađene analize mineralnih đubriva proizvedenih u fabrici, uz stalno praćenje propisa i zakona koji se odnose na oblast mineralnih đubriva. Zakonska obaveza za fabriku bila je i permanentni rad sa propisima vezanim za Zakon o hemikalijama, koja je od 2009. godine bila obavezujuća svim pravnim subjektima koji proizvode i uvoze hemikalije, gde svakako spadaju i đubriva. Od 2013. godine preuzela sam funkciju Rukovodioca službe za kontrolu kvaliteta đubriva koju obavljam i danas, ali u okviru sektora kontrole kvaliteta i monitoringa kompanije Victoria Logistic. U tom periodu desile su se i ozbiljne promene u propisima i zakonima u našoj zemlji, gde sam radila na usklađivanju i implementaciji istih, pre svega zbog prometovanja i plasmana đubriva na domaćem i inostranim tržištima (REACH-Regulativa, Regulativa 2003/2003 i obezbeđivanje “EC -oznake“).

Danas se nalazite u službi kontrole kvaliteta u AgroPort centru Victoria Logistic u Bačkoj Palanci. Koje su svakodnevne aktivnosti Vaše službe?

Osnivanjem AgroPort centra Victoria Logistic u Bačkoj  Palanci nastavljam svoj rad kao Rukovodilac službe kontrole kvaliteta mineralnih đubriva. Naše svakodnevne aktivnosti, mene i mog saradnika Kurjak Dragana, su kontrolisanje kvaliteta mineralnih đubriva i to od samog momenta pristizanja, kroz proces skladištenja, preko procesa pakovanja i na kraju do kontrole izlaska upakovane robe iz AgroPorta, a sve u skladu sa zakonskim propisima. Služba je uvela Procedure o uzorkovanju đubriva, Uputstva o uzorkovanju đubriva, a koje su potrebne kako bi se pravilno uzeo uzorak, namenjen za dalju kontrolu kvaliteta, kako fizičkih tako i hemijskih parametara. Naglašavam da se tokom rada stručno uzimaju uzorci rinfuzne i upakovane robe, radi dobijanja pouzdanih, reprezentativnih uzoraka za analizu, i kontrola istog uzorka u akreditovanoj laboratoriji (rad u skladu sa procedurama). Nestručno uzimanje uzorka je „kontrola pro forme“. Pored navedenih aktivnosti, permanentno radim na izradi prateće dokumentacije za slanje uzoraka na analizu u akreditovanu laboratoriju, organizujem i koordiniram rad za kontrolu kvaliteta mineralnih đubriva, organizujem kontrole kvaliteta sa eksternim laboratorijama, uz stalno vođenje računa o primeni zakonskih propisa koji su vezani za pakovanje i promet đubriva. Pored toga, veoma je značajna saradnja koju ostvarujem sa naučnim institucijama, Ministarstvom poljoprivrede i Privrednom komorom Srbije.

Šta je kompanija Victoria Logistic dužna da uradi po pitanju kvaliteta prilikom pakovanja roba i mineralnih đubriva?

Kompanija Victoria Logistic je dužna da održi kvalitet mineralnih đubriva, onakav kakav je pristigao u naša skladišta AgroPort Centra u Bačkoj Palanci, kao i da isporuči isti kvalitet đubriva iz kruga fabrike, bilo u upakovanom stanju ili u rinfuzi. Zadatak našeg centra je, kao svakog dobrog domaćina, da se dobro stara o đubrivu koje stiže na pakovanje, bilo da se radi o našem ili tuđem đubrivu, odnosno da se ne naruši kvalitet đubriva od momenta preuzimanja u AgroPort centru pa do momenta izlaska kao gotovog upakovanog proizvoda. Kontrola kvaliteta se brine o primeni svih zakonskih propisa od samog momenta uvoza đubriva do konačnog plasmana đubriva na domaće i inotržište.

Koji su sve rokovi, uputstva, procedure kojih se treba pridržavati?

Kompanija Victoria Logistic, se pored distribucije bavi i pakovanjem đubriva iz kog proističu i mnoge obaveze po Zakonu o sredstvima za ishranu bilja, kojih se moramo pridržavati. To se može objasniti jednom rečenicom - briga da se primene svi zakonski propisi i pravilnici, koji se odnose na đubriva, bilo da se radi o prometu u zemlji ili inostranstvu. Samo da pomenem neke: Registracija đubriva, dokumentacija potrebna za promet đubriva u zemlji i inostranstvu-deklaracije, REACH, Regulativa 2003/2003, uputstva za primenu đubriva, izrada prateće dokumentacije vezane za analize đubriva, Izveštaj o kontroli kvaliteta itd.

Vi ste član više institucija u zemlji. Jedna od tih je i Komisija za standarde i srodne dokumente. Recite nam nešto više o poslovima komisije i Vašem radu u istoj.

Član sam Komisije za standarde i srodne dokumente KS H134 Mineralna đubriva i oplemenjivači zemljišta. Komisija za standarde ima zadatak, da u roku, koji je Evropski komitet za standardizaciju (CEN) utvrdio kao krajnji rok, do kojeg se kao nacionalni standardi, koji su u suprotnosti sa evropskim standardima moraju povući, donese potrebne odluke i obavi potrebne poslove u vezi sa preuzimanjem svih evropskih standarda i srodnih dokumenata iz nadležnosti tehničkog komiteta CEN/TC 260, kao srpskih standarda, odnosno srodnih dokumenata i to prema dinamici utvrđenoj svojim programom rada I svojim godišnjim planom donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata, koje je verifikovao nadležni stručni savet Instituta. Moje obaveze i prava kao člana te komisije su brojne, a napomenuću samo neke od njih kao što su da neposredno učestvujem u izradi i utvrđivanju programa rada i godišnjih planova komisije, da pristupam svim radnim dokumentima komisije za standarde i po potrebi i drugim dokumentima i informacijama Instituta, koje zbog zaštite autorskih prava nisu dostupne široj javnosti. Mi članovi komisije dobijamo zaštićene elektronske kopije standarda, svakog međunarodnog, evropskog ili drugog standarda i srodnog dokumenta, za koji komisija odluči da se preuzme kao srpski standard. Takođe imamo pristup na zaštićenu štampanu kopiju, svakog međunarodnog, evropskog ili drugog standarda, koji je preuzet metodom prevođenja kao srpski standard. Takođe mi je omogućeno da pristupam radnim dokumentima međunarodnih i evropskih tehničkih komiteta, čiji rad prati i u čijem radu učestvuje komisija za standarde, koji zbog zaštite autorskih prava nisu dostupni široj javnosti.

Ujedno ste i član UO PKS ispred grupacije proizvođača đubriva.

Novembra meseca 2013. godine delegirana sam u Grupaciju proizvođača mineralnih đubriva, koja se nalazi u sklopu PKS. Zadatak te grupacije je da se sastaje i na tim sastancima iznosi sve poteškoće na koje nailaze proizvođači đubriva, pakeri, distributeri i iznalaze rešenja kako da se prevaziđu ti problemi. Ispred Grupacije proizvođača mineralnih đubriva delegirana sam u Odbor udruženja za hemijsku, farmaceutsku i gumarsku industriju i industriju nametala PKS u čijem sastavu se nalazi po jedan predstavnik ispred svake grupacije, koja je takođe članica PKS.

Vaša trenutna funkcija je i da ste član Radne grupe za izradu Predloga izmena i dopuna Pravilnika o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta. Koje su obaveze ove radne grupe?

Od oktobra meseca član sam Radne grupe za izradu Predloga izmene i dopune Pravilnika o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, a na osnovu predloga za članstvo ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Radna grupa radi u sklopu Ministarstva u odeljenju Uprave za zaštitu bilja, koja se ujedno stara i o sredstvima za ishranu bilja, tj. đubrivima. Direktor Uprave za zaštitu bilja po ovlašćenju ministra poljoprivrede je doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe. Zadatak nas članova Radne grupe je da se sačini Predlog izmene i dopune Pravilnika o metodama ispitivanja sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta, gde svaki član aktivno, svako u svom domenu, pomaže da se Pravilnik što pre izmeni i uskladi u odnosu na propise koje diktira Regulativa o đubrivima 2003/2003.