Jesenja primena hraniva

Ovogodišnja sezona je pogodovala, pre svega zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, da prinosi svih useva, kako rataskih, tako i povrtarskih i voćarskih biljnih vrsta budu na veoma visokom nivou.

Kod ratarskih useva, pre svega soje, suncokreta i kukuruzu, ostvareni su prinosi koji su znatno iznad proseka.

Za ostvarene visoke prinose, od strane biljaka su usvojene veće količine hraniva iz zemljišnih rezervi, pre svega fosfora i kalijuma.

Shodno tome, Stručna služba VICTORIA LOGISTIC upozorava proizvođače da prilikom odlučivanja o količinama i formulacijama NPK hraniva koje će se primeniti ove jeseni za narednu vegetaciju, moraju obratiti pažnju na visinu prinosa koju su ostvarili kao i primenjenu količinu NPK hraniva.

Ovo je veoma važno zbog brige o zemljištu i ostvarivanju potencijala biljaka u narednoj godini.

Kao primer navodimo parcele gde se obezbeđenost zemljišta u fosforu i kalijumu, a na osnovu analize zemljišta, kretala u granicama od 15-25 mg/100, koliko su biljke za planirani prinos iznele hraniva.

Kao što se u tabeli vidi, za ostvaren prinos od 11 t zrna kukuruza po hektaru, biljke kukuruza su iz zemljišta iznele 86 kg azota, 132 kg fosfora i 89 kg kalijuma.

U tome se i ogleda značaj analize zemljišta, gde je potrebno uneti onu količinu hraniva koja je neophodna svakoj biljnoj vrsti, a na osnovu planiranog prinosa i stanja zaliha pojedinih hraniva u zemljištu.

                     Izneto hraniva u kg

                   Na osnovu plan.prinosa