KONFERENCIJA O BIOMASI

U Novom Sadu je 15 i 16.11.2017. godine u Master centru održana međunarodna konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply 2016 , koju je organizovala Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO, sa ciljem umrežavanja domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Usvajanjem nove zakonske regulative, kojom Ministarstvo rudarstva i energetike podstiče proizvodnju električne energije korišćenjem OIE, i kroz nove „feed-in“ tarife za proizvodnju električne energije iz OIE, stvara se povoljniji poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike, ali i prateće industrije.

Zbog toga je cilj SEE Energy konferencije povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi se uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača. 

Konferencija je okupila oko 200 učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka. U fokusu konferencije bile su teme:

·Pregled stanja u sektoru obnovljivih izvora energije i biomase: nove perspektive korišćenja biomase i unapređenje životne sredine

·Inovacije u poslovanju sa biomasom - nove  tehnologije i primeri iz prakse 

·Pregled potencijala biomase u regionu

·Privredno okruženje: investicije, zakonski okviri i podrška finansijskih institucija

Na osnovu iznetih prezentacija iz navedenih oblasti, učesnici su dobili pregled zakonskih okvira u regionu jugoistočne Evrope, trendova i budućih pravaca razvoja u sektoru obnovljivih izvora energije. 

Kompaniju Victoria Logistic je na prezentaciji sa temom primene agropeleta i korišćenja slame predstavila Natalija Kurjak, direktor marketinga, koja je učesnicima istakla primer 10-to godišnjeg iskustva i rada u primeni OIE u kompaniji Victoria Group i prerađivačkim fabrikama Sojaproteinu i Victoriaoilu, kao i stvarne kapacitete i potencijale korišćenja slame i agropeleta u Vojvodini.