Mnoge parcele pod pšenicom bez bokorenja kao posledica kasne setve

Parcele na kojima je setva pšenice obavljena van optimalnih rokova (novembar i decembar mesec), zbog ranog i dugog trajanja hladnog vremena nakon setve i prekida vegetacije, još uvek se nalaze u fazi porasta od dva do tri lista.

Na ovakvim parcelama u narednom periodu ne možemo očekivati pojavu bokorenja, zbog čega će doći samo do formiranja primarnog klasa. Izostanak sekundranih klasova, uticaće na umanjenje prinosa pšenice (jedan klas po biljci). Sprovođenje narednih agrotehničkih mera potrebno je prilagoditi ovakvom stanju pšenice na terenu.

Nekontrolisano ulaganje u velike količine N đubriva i hemijske tretmane, neće nam omogućiti postizanje vrhunskih prinosa. Sa druge strane, smanjena primena N đubriva, dovešće do  formiranja malog i kratkog klasa sa malim brojem zrna, što će dodatno uticati na pad prinosa. Zanemarivanje ili izostavljanje hemijskih tretmana, može dodatno uticati na umanjenje prinosa.

U ovoj godini je vrlo važno realno proceniti stanje na parcelama i shodno tome, prilagoditi dalju agrotehniku.