Osnovna obrada zemljišta

Na području Vojvodine na oko 20% površina još uvek nije izvršena osnovna obrada zemljišta.

Na ovim površinama još uvek nije kasno da se izvrši primena osnovnih đubriva. Količina i formulacija za koju se treba opredeliti zavisi od biljne vrste koju želimo da gajimo i obezbeđenosti zemljišta. Obezbeđenost zemljišta moguće je utvrditi jedino na osnovu analize zemljišta.

Rezultati dobijenih analiza mogu se koristiti u narednih četiri do pet godina za izradu preporuka za primenu osnovnih mineralnih đubriva.