Početak žetve pšenice u čuruškom ataru

U čuruškom ataru na pojedinim parcelama otpočela je žetva pšenice, prinosi su ispod očekivanog nivoa. Za sada je skinuto nešto više od 10-tak hektara. Hektolitarska težina pšenice je na nivou oko 76 i manje, što je (ne)očekivano loše.

Smanjen prinos i lošiji kvalitet pšenice je rezultat loše agrotehnike, koja je uvek presudna u „lošijim“ godinama kakva je ova.