Pojava repičinog sjajnika na terenu

Foto: PIS Vojvodina

Na svim terenima proizvodnje uljane repice, ovih dana, se zahvaljujući višim dnevnim temperaturama, pojavio repičin sjanik (Melighates aneus). Usevi uljane repice se uglavnom nalaze u fenofazi prisutnih cvetnih pupoljaka, ali još uvek zatvorenih lišćem (50 BBCH).

Nakon urađenih pregleda useva u Pančevu, Zrenjaninu, Rumi, registrovana je pojava repičinog sjajnika na nivou praga štetnosti,  što znači da je vidljivo 0,8 - 1 imago po cvasti biljke.

Svim poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva uljane repice kako bi utvrdili u kojoj fazi razvoja se nalazi usev i da li i u kojoj brojnosti je prisutan repičin sjajnik.

U slučaju da se štetočina nalazi na nivou praga štetnosti, u predstojećoj osetljivoj fenofazi uljane repice, a to je faza formiranja cvetnih pupoljaka, preporuka je da se primene neki od preparata koji su zvanično registrovani insekticidi za ovu namenu:

- Nurelle D, Konzul, Despot u količini primene od 0,75-1 l/ha (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) ili

- Bifenicus, Fobos 0,15 l/ha (a.m. bifentrin)  ili

- Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5,  Konfuzija 0,2-0,3 l/ha (a.m. deltametrin) ili

- Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha (a.m. lambda-cihalotrin)  ili

- Mavrik EW (a.m. tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha

Preporuka je da se hemijske mere borbe koriste samo do početka cvetanja pre svega zbog zaštite oprašivača. Tretman je potrebno sprovesti u večernjim satima, uz obavezno obaveštavanje pčelara.

Prilikom primene pesticida, OBAVEZNO se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite PČELA i drugih oprašivača.