Pojava štetočina na soji

larve sovice gama (Autographa gamma)

 

Vizuelnim pregledom useva soje na području Bačke, utvrđena je fenofazi razvoja soje od šest razvijenih listova do pojave prvih otvorenih cvetova.

Na soji je registrovano prisustvo štetočina:

  • larvi sovice gama (Autographa gamma) na oko 10-15 % biljaka u zavisnosti od lokaliteta
  • larvi stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui ) kojih ima na oko 10-30 % biljaka na manjem broju parcela

Veoma je važna preporuka poljoprivrednim proizvođačima da što pre pregledaju useve soje kako bi utvrdili da li imaju navedene štetočine i koja je njihova brojnost.

Ukoliko se registruje brojnost koja ukazuje na golobrst, neophodno je izvršiti hemijski tretman insekticidom na bazi  a.m. hlorpirifos + cipermetrin (Konzul) u količini od 1,5l/ha.

(foto: pis Vojvodine)

 

 

larva stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui )