Pojava štetočina na uljanoj repici

Mala repičina pipa

U zavisnosti od vremena setve i terena, usevi uljane repice se nalaze u fazi  od 9 i više razvijenih listova  pa sve do faze početka rasta u stablo (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom biljaka na terenu uočeno je prisustvo malerepičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) u takvoj brojnosti  koja je na pojedinim parcelama širom Vojvodine dostigla prag štetnosti. Prag štetnosti je kada se uoči prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka uljane repice.

Imago male repičine pipe

Svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju usev uljane repice na svojim njivama se preporučuje da iste pregledaju na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je postignut prag štetnosti potrebno je izvršiti njihovo suzbijanje nekim od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili

Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha.

Velika repičina pipa

Foto: PIS Vojvodina