PONUDA SEMENA PŠENICE

Trenutno kompanija Victoria Logistic u ponudi nudi sorte NS semena pšenice:

  • Zvezdana
  • Simonida
  • NS 40S
  • Avangarda

Seme se nalazi u Srbobranu i postoji mogućnost prevoza (frankiranja) do kupca.

Za sve dodatne informacije pored komercijalnih menadžera i predstavnika , za trebovanje i dispozicije, možete kontaktirati i:

Marka Milovanovića

Samostalnog stručnog saradnika za semena
Tel: +381 21 4886 557
Mob: +381 63 656 621
Fax: +381 21 4886 588

marko.milovanovic@victoriagroup.rs