Predsetvena priprema - manji broj prohoda u ovoj proizvodnoj godini

Adekvatno usitnjeno zemljište

 

Upozoravamo proizvođače da u ovoj proizvodnoj godini predsetvena priprema može obaviti u manjem broju prohoda. Preveliki broj prohoda dovodi do izuzetne usitnjenosti zemljišta koja može napraviti ozbiljne probleme nakon setve. Na delu parcela Stručna služba je već u ovom trenutku zapazila veliku usitnjenost zemljišta na kojima će dalji prohodi sigurno dovesti do nekontrolisanog usitnjavanja strukturnih agregata. 

Niame jako usitnjeno zemljište sklono je formiranju pokorice što može dovesti do smanjenja broja biljaka po jedinici površine (ukoliko se javi u fazi klijanja i nicanja). Kasnije u toku vegetacije na ovakvim zemljištima brže dolazi do pojave pokorice i pukotina u zemljištu što dovodi do isušivanja i smanjivanja količine vode koja će našim gajenim biljkama biti na raspolaganju.

 

Jako usitnjeno zemljište