Pregled uljane repice na štetočine

Ove jeseni je, kao nikada do sada, značajno poraslo interesovanje proizvođača za setvu uljane repice. Setva je na nekim terenima počela još početkom septembra, a negde će se nastaviti i posle ovih kiša. Na ranim setvama, usevi se uglavnom nalaze u fenofazi 1-2 para razvijenih listova. Pregledima takvih parcela uočeno je prisustvo imaga buvača Phylotreta spp kao i mali procenat oštećenja.

Veće štete od buvača mogu nastati kada su tople i suve jeseni. Štete od buvača mogu usporiti rast repice i povećati njenu osetljivosti na izmrzavanje. Hladno vreme i duži kišni period, koji su trenutno na terenu, nepovoljno deluju na ovu štetočinu. Bez obzira na ovakve vremenske uslove, preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze parcele pod repicom kako bi ustanovili da li je ova štetočina prisutna na njihovim njivama i da li ima oštećenja od buvača.

Ukoliko se ustanove oštećenja od buvača oko 10 ili više procenata, neophodno je uraditi suzbijanje sa insekticidima sa aktivnom materijom na bazi hlorpirifos+bifentrin u količini od  0,5 l/ha. Ujedno voditi računa i da li je na parcelama prisutna i repičine lisne ose (Athalia rosae).