Prinosi ovogodišnjeg roda uljane repice

U poljoprivrednom preduzeću AIK Njegoševo požnjeveno je 40 ha uljane repice sa prosečnim prinosom 3-3,5 t/ha. Prema rečima glavnog agronoma Gojka Stolića dnevni učinak žetve je 10-12 ha sa jednim kombajnom, a vlaga uljane repice je usled visokih temperatura pala na već kritičnih 7-8%.