Repičina lisna osa

Na području Vojvodine uljana repica je u dobroj kondiciji i nalazi se u fazi od 2-7 razvijenih  listova.

Registrovan je veliki napad pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae ) na čitavom području Vojvodine. Ove štetočine najveće štete nanose uljanoj repici u ranijim fazama. Izgrizaju lišće a u slučajevima intenzivnijeg napada može doći do potpunog uništavanja lisne mase. Suvo i toplo vreme odgovara razvoju ove štetočine.

Stručna služba Victoria Logistic preporučuje poljoprivrednim proizvođačima da obiđu svoje  parcela u cilju utvrđivanja prisustva repičine lisne ose (ali i buvača koji se takođe pojavio, ali sporadično) i utvrde njihovu  brojnosti. Prag štetnosti  repičine lisne ose je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica  po metru kvadratnom. Prag štetnosti za buvača je kada je oštećeno 10% lisne mase.

Ukoliko je postignut prag  štetnosti, za obe štetočine preporučujemo preparat Fastac u dozi 0,15 l /ha.

Izvor slike: PSS Subotica