Setva Deklarisanog semena

Propusti koji se načine pre i tokom setve pšenice se teško mogu nadoknaditi kasnije. Pored izbora parcele i preduseva, obavezne analize zemljišta na osnovu koje će se precizno primeniti  formulacija NPK đubriva i preporučene  količine, adekvatnih agrotehničkih mera, veoma je važan izbor sorte pšenice i obavezno korišćenje deklarisanog semena.

U želji da prođu što jeftinije mnogi proizvođači koriste “tavanušu”, a posledice korišćenja nedeklarisanog semena mogu biti odmah vidljive. Obzirom da staro seme ima slabiju klijavost i energiju klijanja, takvi usevi će imati ređi sklop i nedovoljan broj biljaka, biljke se neće dovoljno razviti pre pojave prvih mrazeva i tada će doći do izmrzavanja i dodatnog smanjenja broja biljaka a time i neminovno manjeg prinosa.