Setva ozimih strnina

Stalne padavine neprestano ometaju radove na polju čime se setva ozimih strnina konstantno pomera. Trenutno je na području Zapadne Bačke posejano izmedju 10-15% planiranih površina. Ovakvi vremenski uslovi neminovno će dovesti do probijanja optimalnog roka setve (25.10.). Posle prestanka padavina treba iskoristiti svaki dan kako bi se obavile sve neophodne agrotehničke mere.

Stručna služba VICTORIA LOGISTIC preporučuje da se setva ozimih strnina nastavi sve do 15.11. U periodu od 01-05.11. preporučujemo da se setvena norma poveća za 5%, a u periodu od 06-15.11. za 10%. Krajni rok setve ozimih strnina naravno treba prilagoditi uslovima koji vladaju na terenu.

Nadamo se da će se vremenski uslovi u narednim danima popraviti i da ćemo biti u mogućnosti da nastavimo setvu ozimih strinina što je to pre moguće.