Setva pšenice u Srednjebanatskom okrugu

Na području Srednjebanatskog okruga setva pšenice je obavljena na oko 20% planiranih površina.

Nakon prekida, setva pšenice je nastavljena, ali na kratko, jer će već današnje padavine ponovo odložiti setvu strnina.

Nadamo se da će se vremenski uslovi u narednim danima stabilizovati i da će se nastaviti setva ozimih strinina.