Snežni prekrivač - dobra zaštita za sve ozime useve

Snežni prekrivač koji se formirao ovih dana biće dobra zaštita od niskih temperatura za sve ozime useve.

Posebno će biti važan za pšenicu koja je velikim delom posejana van optimalnih rokova i koja nije spremno ušla u zimu. Tek nakon izlaska iz zimskog perioda moći će se dati preciznije procene kakve i kolike štete od niskih temperatura će biti na pšenici koja je posejana u kasnijim rokovima setve.

U AIK “Njegoševo”, na  ukupno 75 ha, pšenica je posejana u optimalnom roku od 6-9.oktobra. U odličnom je stanju, a trenutno se nalazi u fazi bokorenja i prema rečima glavnog agronoma Gojka Stolića kod ove pšenica neće doći do izmrzavanja.  

U severnom delu Bačke poljoprivrednici su posejali veći deo pšenice na vreme, međutim površine pod pšenicom su za oko 30% manje u odnosu na prošlu godinu.