Stanje na poljima u Severnom Banatu

U očekivanju padavina, prolećna setva je dobro odmakla. Meseci februar i mart po pitanju padavina su bili ispod višegodišnjih proseka. U Severno Banatskom okrugu palo je svega 13 litara kiše u februaru i 10 litara u martu, tako da se sada troše rezerve zimske vlage za vegetaciju ozimih useva, koji su u relativno dobroj kondiciji obzirom na činjenicu da su nicali pod snegom krajem prošle i početkom ove godine.

Prva prihrana ozimih strnina je obavljena blagovremeno. U toku je druga prihrana useva, a zaštita od korova i bolesti je krenula na ozimom ječmu koji je ranije posejan i koji se nalazi u različitim fazama razvoja. Zaštita se obavlja radi suzbijanja mrežaste pegavosti ječma. Sa zaštitom pšenice se još nije krenulo.

Na većini parcela zimska brazda je zatvorena, i započela je setva okopavina suncokreta i kukuruza. Poljoprivredni proizvođači sa ovog terena su poslednjih godina “stekli” naviku da krenu sa ranijom setvom pod parolom da je “bolje seme u zemlji nego u vreći, jer ako se okiša ono će nići, a u njive će se ući kad se bude moglo”.

Šećerna repa i soja su posejane na vrlo malim površinama, uglavnom na imanjima koja imaju sisteme za navodnjavanje. Uljana repica je, nakon lošeg jesenjeg nicanja ili sušenja nakon nicanja, ostala na izuzetno maloj površini od oko 200 ha. Očekuje se da će ovog proleće biti više posejano suncokreta i kukuruza koji je i dalje vodeći ratarski usev u atarima, uprkos velikim rizicima u proizvodnji.

Stručna podrška: dipl. inž. Aleksandar Pap, PSS Kikinda