STANJE USEVA NA TERENU SEVERNOBAČKOG OKRUGA

U opštini Subotica pali su prvi otkosi pšenice koji pokazuju prosečan prinos od oko 6,6 t/ha. Zbog padavina tokom ove nedelje žetva pšenice će se odložiti najverovatnije do petka.

O stanju useva direktor PSS Subotica Damir Varga kaže: „Rani i srednje rani kukuruzi posejani do 10.04.2016. se nalaze u fazi pojave metlice ili su već ušli u fazu oplodnje i s obzirom na količinu padavina u junu i prognozirane vremenske prilike do 03.07.2016. za očekivati je da će oplodnja kukuruza posejanog do 15 aprila biti dobra. Usevi su za sada u dobroj kondiciji.

Kod suncokreta se na najvećem delu zasejanih površina očekuje početak cvetanja tokom naredne nedelje. Za sada su počeli cvetati suncokreti posejani početkom aprila.

Kod soje je intenzivno cvetanje i nalazi se pred sklapanjem redova. Ovde treba uzeti u obzir da je na privatnom sektoru 90% setve na međurednom rastojanju od 70 cm, dok kod setve na 50 cm već su sklopljeni redovi.“