Stanje useva pšenice na terenu

Na području Vojvodine usevi pšenice, za sada dobro podnose niske temperature i pored pojave antocijana na listovima.

Ukoliko se ovakvi vremenski uslovi nastave (niže temperature bez snega i sa pojavom magle koja dovodi do formiranja kristala leda na površini mladih listova pšenice), problemi sa izmrzavanjem dela biljaka se mogu očekivati. Trenutno su najugroženiji usevi koji se nalaze u fazi 2-3 formirana lista. Nažalost, na području Vojvodine u ovoj proizvodnoj sezoni, ovakvih useva je oko 60%.

Usevi koji se trenutno nalaze u fazi od nicanja do formiranog jednog lista, su u mnogo boljoj situaciji. Procena je da na terenu ima oko 10-20% ovakvih površina.

Pšenice koje se nalaze u fazi bokorenja ima na oko 20-30%  jer je malo površina posejano u optimalnom vremenskim periodu. 

Vremenski uslovi koji su vladali u periodu setve pšenice (velika količina padavina) i kašnjenje sa ubiranjem preduseva, osnovni su razlozi kasnog sejanja pšenice i njenog današnjeg lošeg stanja.