Stanje useva-setva uljane repice

Dr Ana Marjanović Jeromela, naučni savetnik Instituta za ratrastvo i povrtartsvo Novi Sad

„Zainteresovanost za setvu uljane repice je izuzetno porasla obzirom na prednosti gajenja uljane repice. Prvenstveno to je njena ozimost i uskoreda setva koji doprinose njenoj atraktivnosti u plodoredu, a presudno je svakako, dobar prinos i stabilna otkupna cena. Takođe sve je bolja edukacija proizvođača i raspoloživost mašina za obradu zemljišta, setvu i žetvu uljane repice.

Ne treba žuriti sa setvom po svaku cenu već treba sačekati kišu kako bi se kvalitetno uradila završna priprema za setvu (mora biti sitnomrvičasta struktura zemljišta) i tada uraditi setvu. Po potrebi valjati pri i posle setve (zavisi od tipa sejalice, stanja i pripreme zewmljišta…).

Dubina setve ne treba da bude veća od 2 cm jer sitno seme sporo i teško niče na većoj dubini. Normu setve povećati za 10 %. Od presudnog značaja je obezbediti dobar kontakt semena sa zemljištem.

Setva uljane repice je izuzetno važna agrotehnička mera koja određuje kasniji razvoj biljaka, pa i prinos. Sklop biljaka na polju treba da bude optimalan, preporučen od strane semenske kuće. Uljana repica se seje u redove sa razmakom od 20-30 cm. U našim agroekološkim uslovima smatra se da 70% zasejanih semena iznikne.“

„U toku zime može da propadne do 30 %. Potrebna količina semena, zavisno od sorte, kreće se od 4-5 kg/ha i treba osigurati 70-85 biljaka po m2 posle nicanja ili 55-65 biljaka po m2 u žetvi.

Potrebna količina semena za hibrid, u uslovima ekstremne suše i nedovoljno kvalitetne pripreme zemljišta, je oko 4 kg/ha i treba osigurati 60-65 biljaka po m2 posle nicanja, odnosno 50-55 biljaka po m2 u žetvi. Kvalitetno, deklarisano seme je osnovni preduslov uspešne proizvodnje.“