Štete od olujnog vetra u Bačkoj

Početkom nedelje na području Bačke duvao je vetar olujne jačine i nanao velike štete, između ostalog i na ratarskim usevima, kukuruzu i pšenici.

Najveće štete su zabeležene na području Apatina, Stapara, Prigrevice, Sonte, Doroslova, Bačkog Brestovca, Bačkog Gračaca, Ođžaka i Bogojeva. Ova mesta su pretrpela velike štete, prema prvim informacijama usevi kukuruza su povaljani na oko 60% površina.

Na području Vajske, Bođana, Ratkova, Karavukova, Selenče, Deronja i Bača štete su znatno manje. Oštećeno je oko 15-20% biljaka kukuruza. Prva procene je da će prinos biti umanjen za oko 10%.

Na području Gajdobre, Maglića, Silbaša, Miletića, Bačkog Petrovca, Bačke Palanke, Futoga, Rumenke i Kisača su štete bile najmanje, oštećeno je oko 5-10% biljaka kukuruza, predviđa se da će prinos biti umanjen za oko 2-4%.

Ovaj olujni vetar je najveće štete napravio na usevima kukuruza. Ovakva oštećenja posledica su velikih količina padavina u početnom delu vegetacije, što je doprinelo formiranju slabog korenovog sistema. Ovako formiran koren nije odoleo prvim ozbiljnijim izazovima ove proizvodne sezone. U narednim danima ćemo znati da li će doći do oporavka useva i u kom procentu. Posledice olujnog vetra su najveće na parcelama na kojima nemamo vetro zaštitnih pojaseva na obodima.