Suzbijanje “teških” korova totalima

Danas je na parcelama na kojima je početkom leta završena žetva strnih žita i uljane repice, zahvaljujući povoljnim temperaturama i padavinama u proteklom periodu, prisutna velika brojnost raznih “teških” korova. “Najteži” su ambrozija, divlji sirak, čičak, veliki i mali muhar, palamida i štir. Ovi korovi produkuju značajnu količinu semena, koja se putem vetra, kapljica vode i drugim putevima, može razneti na velike razdaljine. Njihovim uništavanjem pre osemenjavanja, smanjujemo potencijal semena za sledeću vegetaciju.

Još uvek je moguće uraditi suzbijanje poniklih korova na parcelama, pogotovo što su na strništima “teški” korovi dostigli neverovatnu veličinu i raspolažu sa ogromnim potencijalom semena koji će biti veliki problem za narednu sezonu.

Više o suzbijanju primenom totalnih herbicida pročitati ovde.

 

                      Delovanje totala 3 dana posle primene