Upozorenje o leptirima na dan 03.07.2017.

U tekstu u nastavku pročitajte stanje leptira na klopci od 19. juna do 02. jula,  upozorenje za period od 03. do 10. jula 2017. godine i analizu leta prve generacije i prognozu pojave druge generacije leptira

Agrotis segetum-ozima sovica:        

Nije bilo ulova leptira. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Brojnost prve generacije je bila mala. Dvostruko je manja brojnost u odnosu na višegodišnju brojnost u Čelarevu i petostruko manja brojnost od proseka u Somboru. Očekuje se ralativno mala brojnost leptira druge generacije. Samostalno verovatno neće dostići brojnost da pravi značajne štete. Gusenice su se u prošlosti uvek pojavljivale u mešanim populacijama sa uskličnom sovicom, pa će ova vrsta, kao prateća vrsta uskličnoj sovici verotavno učestvovati u značajnijim štetama.   

Agrotis exclamationis-usklična sovica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se mala brojnosti leptira. U polju ne treba raditi ništa. Zabeležna je dvostruko veća brojnost leptira prve generacije u odnosu na prosek. Maksimum leta prve generacije je zebeležen u Somboru 18. maja što je ranije u odnosu na višegodišni prosek i 30. maja u Čelarevu. Osim makismuma leta, u Čelarevu su zabeležena i dva pika u letu 12. i 22. maja. Očekuje se visoka brojnost leptira druge generacije! Moguće su značajne štete od druge generacije na krompiru, mrkvi i uljanoj repici, pa će trebati vršiti zaštitu. Signali za optimalno vreme suzbijanja će biti saopšteni na osnovu leta leptira.

Agrotis ipsilon-ipsilon sovica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Za sada je brojnost manja u odnosu na višegodišnji prosek. Prognoza se ne saopštava jer je vrsta selica. Brojnost leptira prve generacije je bila na nivou višegodišnjeg proseka. Prognoza brojnosti druge generacije će biti davana na osnovu leta leptira na klopci.

Mamestra brassicae-kupusna sovica:

Zabeleženi su pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Brojnost leptira prve generacije je bila na nivou višegodišnjeg proseka. Prognoza brojnosti druge generacije će biti davana na osnovu leta leptira na klopci.

Lacanobia oleracea-povrtna sovica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se smanjenje brojnosti leptira na klopci. U polju ne treba raditi ništa. U Somboru je zabeležna dvostruko veća, a u Čelarevu četvorostruko veća brojnost leptira prve generacije u odnosu na višegodišnji prosek.  Maksimum leta prve generacije je zabeležen 05. juna u Somboru. Pikovi u letu su zabeleženi i 22. i 28. maja. Maksimum leta je zabeležen u Čelarevu 23. maja, a pik u letu 29. maja. Gusenice su registrovane na šećernoj repi, ali ne u velikoj brojnosti. Visoka brojnost prve generacije ne znači da će brojnost druge generacije takođe biti visoka, pa će prognoza biti davana na osnovu leta leptira na klopci.

Autographa gamma-gama sovica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se povećanje brojnosti. U polju ne treba raditi ništa. Za sada je brojnost na nivou višegodišnjeg proseka. U Somboru je za 19. juna uhvaćeno 16 leprira na klopci, ali u polju nije zabeležena veća brojnost gusenica. Prognoza se ne saopštava jer je vrsta selica.

Loxostege sticticalis-metlica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Za sada je brojnost mnogostruko manja u odnosu na višegodišnji prosek. Prognoza se ne saopštava jer je vrsta selica.

Spodoptera exigua-sovica šećerne repe:

Nije bilo uhvaćenih leptira. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Za sada je brojnost na nivou višegodišnjeg proseka. Prognoza se ne saopštava jer je vrsta selica.

Helicoverpa armigera-pamukova sovica:

Hvatani su pojedinačni primerci. Ulov nije svakodnevan.      Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. Za sada je brojnost na nivou višegodišnjeg proseka. Prognoza se ne saopštava jer je vrsta selica.

Hyphantria cunea-dudovac:

Nije bilo uhvaćenih leptira. Moguć ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. U Somboru je brojnost bila najveća od 2012. godine! U Čelarevu je najveća brojnost od kada se prati (od 2008. godine). Ovako visoka brojnost uslovila je golobrst na samoniklom dreću i žbunju te u drvoredima i parkovima. Maksimum leta prve generacije zabeležen je 13. do 19. maja. Prognozira se visoka brojnost leptira druge generacije! Optimalni rokovi za preglede drveća će biti dati na osnovu leta leptira.

Ostrinia nubilalis-kukuruzni plamenac:

Hvatani su pojedinačni leptiri. Očekuje se ulov pojedinačnih leptira. U polju ne treba raditi ništa. U Somboru je brojnost leptira dvostruko manja od višegodišnjeg proseka. U Čelarevu je na nivou višegodišnjeg proseka. Maksimum leta prve generacije zabeležen je 31. maja, što je malo kasnije u odnosu na višegodišnji prosek. Pikovi u letu su zabeleženi i 23. maja i 5. juna. Očekuje se visoka brojnost druge generacije leptira!