Upozorenje o leptirima na dan 04.07.2016.

U periodu 20.06-04.07.2016. godine hvatani su pojedinačni primerci: Helicoverpa armigera (pamukova sovica), Agrotis segetum (ozima sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Loxostege sticticalis (metlica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica).

Brojnost je bila mala Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac), dok nije bilo uhvaćenih leptira Hyphantria cunea (dudovac).

U periodu 04-18.07.2016. očekuje se ulov pojedinačnih leptira Mamestra brassicae (kupusna sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe). U polju ne treba raditi ništa.

U istom periodu očekuje se porast brojnosti leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica). U polju ne treba raditi ništa.

Takođe, treba pregledati useve paradajza i paprika da li imaju Autographa gamma (gama sovica) ili Helicoverpa armigera (pamukova sovica). Ukoliko se ustanovi više od 1 jajeta na m2 potrebno je izvršiti suzbijanje u periodu 12-15.07.2016.

Očekuje se mali ulov leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac), a ne očekuje se ulov leptira Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

Izveštaj je pripremljen u saradnji sa “Agroprotekt” doo Sombor