Upozorenje o leptirima na dan 07.08.2017.

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 31. jula do 07. avgusta je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Mamestra brassicae (kupusna sovica).

-Brojnost leptira Agrotis segetum (ozima sovica) je porasla na srednje veliku, a Agrotis exclamationis (usklična sovica) se smanjila na srednje veliku.

-Hvatan je srednje veliki broj primeraka, ulov je svakodnevan, a brojnost na nivou višegodišnjeg proseka Helicoverpa armigera (pamukova sovica).

-Zabeležena je mala brojnost leptira Hyphantria cunea (dudovac), isto važi i za leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica) s tim što je u odnosu na prosečnu brojnost za ovaj period zabeleženo 25% brojnosti leptira.

-Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je bila velika, U Somboru trenutno nešto manja od proseka, a u Čelarevu je značajno veća od proseka.

- Zabeležen je samo jedan leptir Loxostege sticticalis (metlica).

Upozorenje za period od 07. do 14. avgusta je sledeće:

-Očekuje se povećanje brojnosti leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica) i stagnacija brojnosti Autographa gamma (gama sovica). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se stagnacija brojnosti leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) i preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca. Postoji realna mogućnost da se pronađe veća brojnost i potreba za suzbijanjem.

-Očekuje se porast brojnosti leptira Helicoverpa armigera (pamukova sovica) na klopci. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, boranija i duvana, a da se počne sa pregledima kukuruza. Postoji mogućnost da se lokalno pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem u povrću.

-Očekuje se dalji pad Hyphantria cunea (dudovac). Ukoliko je u zasadima oraha, šljive, trešnje, višnje i kasnije urađeno suzbijanje dudovca u prethodnih 7 dana, ne treba raditi ništa. Ukoliko nije urađeno suzbijanje, preporuka je da se zasadi pregledaju na prisustvo jajnih legala u periodu od 10 do 12. avgusta i po potrebi uradi suzbijanje.

- Moguć ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Loxostege sticticalis (metlica) i Spodoptera exigua (sovica šećerne repe). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se smanjenje brojnosti leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica). U periodu od 08. do 10. avgusta u reonima gde su podgrizajuće sovice pravile štetu u usevima krompira i mrkve, preporuka je da se uradi njihovo suzbijanje.