Upozorenje o leptirima na dan 11. septembra 2017. godine

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 28. avgusta do 11. septembra je bilo sledeće:

- Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica).

-Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je bila porasla na srednje veliku.

-Hvatan je mali broj primeraka Helicoverpa armigera (pamukova sovica).

-Zabeležen je samo jedan leptir Loxostege sticticalis (metlica) i Hyphantria cunea (dudovac).

-Nije bilo uhvaćnih leptira  Mamestra brassicae (kupusna sovica).

Upozorenje za period od 11. do 25. septembra je sledeće:

- Očekuje se ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac).

- Ne očekuje se ulov leptira Loxostege sticticalis (metlica) i u polju ne treba raditi ništa.

- Očekuje se stagnacija male brojnosti leptira Helicoverpa armigera (pamukova sovica). U polju ne treba raditi ništa.

- Preporuka je da se uradi pregled postrnih useva kukuruza na prisustvo jajnih legala i larvi leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). Verovatnoća da je potrebno suzbijanje je mala.