Upozorenje o leptirima na dan 14.08.2017. godine

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 07. avgusta do 14. avgusta je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Mamestra brassicae (kupusna sovica).

-Brojnost leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica) se smanjila na malu.

-Hvatan je veliki broj primeraka Helicoverpa armigera (pamukova sovica).

-Zabeležena je mala brojnost leptira Hyphantria cunea (dudovac), isto važi i za leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica).

-Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je bila velika.

-Nije bilo uhvaćenih leptira Loxostege sticticalis (metlica).

 

Upozorenje za period od 14. do 21. avgusta je sledeće:

-Očekuje se pad brojnosti leptira na klopci Lacanobia oleracea (povrtna sovica) i preporuka je da se u periodu od 15. do 19. avgusta pregledaju kupusnjače na prisustvo jaja i gusenica i očekuje se i stagnacija brojnosti Autographa gamma (gama sovica), a u polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se blagi pad brojnosti leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) na srednje veliku. Preporuka je ista kao i kod zaštite od pamukove sovice.

-Očekuje se dalji porast brojnosti leptira Helicoverpa armigera (pamukova sovica) na klopci. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, boranija, duvana i kukuruza. Postoji mogućnost da se pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem.

-Očekuje se dalji pad Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

- Moguć ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Loxostege sticticalis (metlica) i Spodoptera exigua (sovica šećerne repe). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se smanjenje brojnosti leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica). U periodu od 17. do 20. avgusta u reonima gde su podgrizajuće sovice pravile štetu u usevima krompira i mrkve, preporuka je da se uradi njihovo suzbijanje.