Upozorenje o leptirima na dan 18.07.2016.

U periodu 04-18.07.2016. godine hvatani su pojedinačni primerci: Helicoverpa armigera (pamukova sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Loxostege sticticalis (metlica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Hyphantria cunea (dudovac).

Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je malo porasla, brojnost leptira Agrotis segetum (ozima sovica) i Mamestra brassicae (kupusna sovica) je umereno velika, dok je brojnost leptira Agrotis exclamationis (usklična sovica) značajno porasla.

U periodu 18-24.07.2016. očekuje se ulov pojedinačnih leptira Autographa gamma (gama sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac), Agrotis ipsilon (ipsilon sovica). U polju ne treba raditi ništa.

Očekuje se blagi porast broja leptira: Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), U polju ne treba raditi ništa.

U istom periodu očekuje se značajnije povećenje brojnosti leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). U polju ne treba raditi ništa.

Takođe, treba pregledati useve paradajza i paprika  u periodu 20-23.07.2016. da li imaju  Helicoverpa armigera (pamukova sovica). Ukoliko se ustanovi više od 1 jajeta na m2 potrebno je izvršiti suzbijanje u periodu 23-27.07.2016.

Izveštaj je pripremljen u saradnji sa “Agroprotekt” doo Sombor