Upozorenje o leptirima na dan 18.07.2017.

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 11. do 18. jula je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac).

-Brojnost leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica) i Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je porasla na srednje veliku.

- Hvatan je mali broj primeraka Helicoverpa armigera (pamukova sovica). Ulov je postao svakodnevan.

- Nije bilo ulova leptira Mamestra brassicae (kupusna sovica).

Upozorenje za period od 18. do 24. jula je sledeće:

-Očekuje se povećanje brojnosti leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). U polju ne treba raditi ništa.

-Moguć ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

- Preporuka je da se počne sa redovnim pregledima paprika. Postoji mogućnost da se lokalno pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem Helicoverpa armigera (pamukova sovica).