Upozorenje o leptirima na dan 20.06.2016.

U periodu 01.06-19.06.2016. godine hvatani su pojedinačni primerci: Helicoverpa armigera (pamukova sovica), Agrotis segetum (ozima sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe).

Brojnost Lacanobia oleracea (povrtna sovica) je bila srednje visoka, dok je brojnost Agrotis exclamationis (usklična sovica) bila na nivou višegodišnjeg proseka. Ulov leprira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je redovan. Brojnost je dve trećine višegodišnje prosečne brojnosti.

Nije bilo uhvaćenih sledećih leptira: Hyphantria cunea (dudovac),  Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Loxostege sticticalis (metlica).

U periodu 19.06-03.07.2016. očekuje se ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Helicoverpa armigera (pamukova sovica). U polju ne treba raditi ništa.

Očekuje se stagniranje brojnosti Agrotis segetum (ozima sovica), u polju ne treba za sada raditi ništa. Očekuje se smanjenje ili stagnacija brojnosti Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). Preporuka je da se u periodu od 20 do 25 juna ponovo pregledaju kukuruzi i ustanovi brojnost. Mala je verovatnoća da je potrebno vršiti suzbijanje.

Visoka brojnost leptira Agrotis exclamationis (usklična sovica) je trajala više od dve nedelje. Na usevima krompira, kukuruza ili linijama kukuruza koji su u fazi 1 do 3 lista, te u proizvodnji paprike, paradajza i kupusnjača iz rasade moguće su štete od ove sovice, pa se preporučuje upotreba insekticida u periodu 23 do 28 juna.

Brojnost prve generacije leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica) je bila na nivou polovine prosečne brojnosti. To znači da se ne očekuje značajnija pojava gusenica u kupusnjačama i šećernoj repi. U periodu od 23 do 25 juna treba još jednom pregledati useve kupusnjača i šećerne repe, ali je verovatnoća da je potrebno suzbijanje mala.

Ne očekuje se ulov leptira Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

Izveštaj je pripremljen u saradnji sa “Agroprotekt” doo Sombor