Upozorenje o leptirima na dan 22. avgust 2017. godine

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 14. avgusta do 22. avgusta je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica).

-Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac)  je bila srednje velika do mala.

-Hvatan je srednje veliki broj primeraka Helicoverpa armigera (pamukova sovica).

-Nije bilo uhvaćenih leptira Loxostege sticticalis (metlica) i Hyphantria cunea (dudovac).

Upozorenje za period od 22. do 28. avgusta je sledeće:

- Očekuje se ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Loxostege sticticalis (metlica) i Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se stagnacija brojnosti Autographa gamma (gama sovica). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se pad brojnosti leptira na malu Helicoverpa armigera (pamukova sovica) i Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika, boranija, duvana i kukuruza. Mala je verovatnoća da se pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem. Na usevima gde je rađena zaštita insekticidima tokom poslednjih nedelju dana verovatno ne treba raditi zaštitu.