Upozorenje o leptirima na dan 24.07.2017.

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 18. do 24. jula je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Mamestra brassicae (kupusna sovica).

-Brojnost leptira Agrotis segetum (ozima sovica) i Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) je porasla na srednje veliku, a Agrotis exclamationis (usklična sovica) na veliku.

- Hvatan je mali broj primeraka Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Hyphantria cunea (dudovac), Helicoverpa armigera (pamukova sovica).

- Nije bilo uhvaćenih leptira Loxostege sticticalis (metlica).

Upozorenje za period od 24. do 31. jula je sledeće:

-Očekuje se povećanje brojnosti leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Hyphantria cunea (dudovac). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se dalje povećanje brojnosti leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) i preporuka je da se počne sa redovnim pregledima paprika i kukuruza šećerca. Postoji realna mogućnost da se pronađe veća brojnost i potreba za suzbijanjem.

- Moguć ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Loxostege sticticalis (metlica) i Spodoptera exigua (sovica šećerne repe). U polju ne treba raditi ništa.

-Očekuje se stagnacija brojnosti leptira Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica). U polju ne treba raditi ništa.

- Preporuka je da se počne sa redovnim pregledima paprika, boranija i duvana. Postoji mogućnost da se lokalno pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem Helicoverpa armigera (pamukova sovica).