Upozorenje o leptirima na dan 26.07.2016.

U periodu 18-25.07.2016. godine hvatani su pojedinačni primerci: Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Helicoverpa armigera (pamukova sovica), Hyphantria cunea (dudovac).

Brojnost leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac) i Agrotis exclamationis (usklična sovica) je značajnije porasla, umereno velika brojnost je bila leptira Agrotis segetum (ozima sovica) i Mamestra brassicae (kupusna sovica).

Nije bilo ulova leptira Loxostege sticticalis (metlica).

U periodu 25.07-02.08.2016. očekuje se ulov pojedinačnih leptira Autographa gamma (gama sovica), Loxostege sticticalis (metlica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac), dok je moguć ulov Agrotis ipsilon (ipsilon sovica). U polju ne treba raditi ništa.

Očekuje se blagi porast broja leptira ili stagnacija: Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica). U polju ne treba raditi ništa.

Mamestra brassicae (kupusna sovica) - Preporučuje se pregled kupusnjača u periodu od 28 do 31. Jula. Ukoliko se ustanovi prisustvo jaja suzbijanje obaviti od 01. do 03. avgusta.

Očekuje se porast brojnosti leptira Lacanobia oleracea (povrtna sovica). U polju ne treba raditi ništa. Tretmani protiv kupusne sovice uspešno će suzbiti i povrtnu sovicu.

U istom periodu očekuje se veće povećenje brojnosti leptira Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). Od 29. Avgusta treba početi sa pregledima kukuruza na prisustvo jajnih legala na paprikama i kukuruzima. Optimalni moment suzbijanja će biti verovatno sledeće nedelje, o čemu će biti poslato upozorenje.

Takođe, tokom ovog perioda treba početi sa redovnim nedeljnim pregledom osetljivih useva: duvan, paprika, paradajz, boranija, kukuruz da li imaju  Helicoverpa armigera (pamukova sovica). Ukoliko se konstatuje prisustvo jaja preporučuje se suzbijanje.

 Izveštaj je pripremljen u saradnji sa “Agroprotekt” doo Sombor