Upozorenje o leptirima na dan 28. avgusta 2017. godine

Prema izveštaju Agroprotekta stanje leptira na klopci u periodu od 22. avgusta do 28. avgusta je bilo sledeće:

-Hvatani su pojedinačni primerci leptira: Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Autographa gamma (gama sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe).

-Hvatan je mali broj primeraka leptira Helicoverpa armigera (pamukova sovica), Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac).

-Zabeležen je samo jedan leptir Hyphantria cunea (dudovac).   

 -Nije bilo uhvaćenih leptira Loxostege sticticalis (metlica), grotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Agrotis segetum (ozima sovica).

 

 Upozorenje za period od 28. avgusta do 11. septembra je sledeće:

- Očekuje se ulov pojedinačnih leptira Agrotis ipsilon (ipsilon sovica), Mamestra brassicae (kupusna sovica), Agrotis segetum (ozima sovica), Agrotis exclamationis (usklična sovica), Lacanobia oleracea (povrtna sovica), Spodoptera exigua (sovica šećerne repe), Hyphantria cunea (dudovac).

-Očekuje se stagnacija brojnosti Autographa gamma (gama sovica), Helicoverpa armigera (pamukova sovica) i Ostrinia nubilalis (kukuruzni plamenac). U polju ne treba raditi ništa.

-Ne očekuje se ulov leptira Loxostege sticticalis (metlica). U polju ne treba raditi ništa.